Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Nom

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç a les Terres de l‘Ebre
Comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta

Definició

Conjunt d’intervencions diagnòstiques i terapèutiques adreçades als infants que presenten retard o trastorn del desenvolupament psíquic, motriu o sensorial de qualsevol etiologia i que es poden produir en la primera infància.

Ubicació

Baix Ebre: 

CDIAP – Verge de la Cinta-Tortosa. Tel.: 977 446 832. 

CDIAP- Baix Ebre- Deltebre. Tel.: 977 446 832


Montsià:

CDIAP- Montsià - Amposta. Tel.: 977 706 341

CDIAP – La Sènia. Telf: 977 706 341

CDIAP – Sant Carles de la Ràpita. Telf: 977 706 341

 

Ribera d’Ebre:

CDIAP-JONC- Móra d’Ebre. Telf: 977 403 080

Descripció

 

Els objectius dels CDIAP són:

 ·         Atendre la població infantil des del naixement i com a màxim fins que compleixin sis anys, sempre que no tingui garantida la continuïtat assistencial.

·         Participar en la coordinació de les actuacions (detecció i prevenció) que es porten a terme en aquesta franja d'edat.

·         Participar en els projectes de coordinació i cooperació interdepartamental.

·         Assegurar equips interdisciplinaris experts en desenvolupament infantil.

·         Garantir el treball individualitzat i la continuïtat assistencial.

Per assolir el seus objectius, els CDIAP exerceixen les següents funcions:

·         Avaluació global de la problemàtica de l'infant i la seva família (diagnòstic).

·         Informació, orientació, suport i assessorament a la família.

·         Atenció terapèutica a l'infant de forma individualitzada.

·         Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.

·         Seguiment de l'evolució de l'infant.

·         Col·laboració dels programes de prevenció i detecció.

·         Tasques de recerca,docència i formació

A qui s’adreça

 

·         Infants de 0 a 6 anys amb dificultats en el desenvolupament que poden ser:

1.    motrius, sensorials, cognitives

2.    trastorns de personalitat i/o de conducta

3.    dificultats transitòries en els hàbits del son

4.    alteracions en l’àrea alimentària

5.    alteracions en el control d’esfínters..entre altres

6.    A les famílies i persones que tenen contacte directe i habitual amb l’infant

·         Es prioritza l'atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, sens perjudici del caràcter universal dels serveis d'atenció precoç.

·         Tenen  quatre àmbits d’intervenció:

1.    L’infant i la seva família com a unitat de desenvolupament

2.    La família

3.    L’entorn en què es desenvolupa l’infant

4.     La societat

Via accés

Directa i/o derivada per altres serveis ( serveis educatius, de salut...)

Qui el  gestiona

Gestionats per entitats mitjançant convenis. Dirigits pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies