Servei de Rehabilitació Comunitària. SRC

Nom           

Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC)

Definició

És un dispositiu assistencial, en règim comunitari, destinat a donar atenció rehabilitadora i de reinserció psicosocial, a persones majors de 16 anys amb Trastorn Mental Greu i a donar suport a les seves famílies.

Ubicació

·         SRC Tortosa. Carrer  Paüls, 7-9. Telèfon: 977503954

·         SRC Amposta. Carrer Saragossa, 26-38. Telèfon: 977707497

Contacte

Directora Mèdica: Cristina Vila Giner

Descripció

·         Donar resposta a les necessitats de tractament rehabilitador a les persones amb TMG

·         La rehabilitació psicosocial

·         La reinserció social-comunitària

·         La reinserció laboral

·         El suport i assessorament a les famílies

·         Potenciar la coordinació entre els diferents recursos de la xarxa assistencial

·         o Promoure la rehabilitació i reinserció psicosocial en l’àmbit comunitari (inserció laboral, formativa, ocupacional...), minimitzant el nivell de deteriorament en relació a la pròpia evolució de la malaltia.

A qui s'adreça

A majors de 16  anys

Via d'accés

CSMIJ

Qui el gestiona

Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre