Servei Especialitzat en Salud Mental i Discapacitat Intel·lectual. SESM-DI

Nom           

Servei Especialitzat en Salud Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI)

Definició

És un Servei ambulatori Especialitzat en Salut Mental per a persones amb Discapacitat Intel·lectual.

Ubicació

SESM-DI Reus: 

·         A Reus. C/ Ricard Artiga i Espluga, 3-5 local 3.  Tel. 977 34 13 67

·         A Tortosa. Carrer Arnes 27. Telèfon: 977502382

Contacte (nom, telèfon)

 Coordinadora: Àngeles Torres

Descripció

·         En relació a la persona: avaluació, diagnòstic i tractament integral.

·         En relació a la família: informació, orientació i suport.

·         En relació als serveis:

ü  Formació als professionals tant de la xarxa sanitària com de la xarxa social per millorar la prevenció, la detecció i l'abordatge dels trastorns de salut mental en persones amb DI.

ü  Coordinació de casos entre els serveis implicats i coordinacions territorials establertes i periòdiques (GED, CTIC, taula territorial, etc.)

ü  Coordinació del Grup d'estudi i derivació (GED), encarregat en cada regió sanitària (participa la xarxa sanitària i social) d'avaluar les necessitats de les persones amb DI que presenten trastorns mentals o de conducta greus, centralitza les demandes, gestiona les llistes de espera i presa de decisions de derivació dels casos en funció del recurs necessari més idoni.

A qui s'adreça

A tota la població amb un diagnòstic de Salut Mental i una Discapacitat Intel.lectual.

Via d'accés

CSMIJ,  CSM, pediatria, metge de capçalera, servei d'urgències.

Qui el gestiona

Institut Pere Mata