CAS Tortosa (Centre d'Atenció i Seguiment a les addiccions)

Els Centres d’atenció i seguiment a les drogodependències estan especialitzats en el tractament de les addiccions.

Ubicació

Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa

Contacte (nom, telèfon i pàgina web)

Mossen Valls, 1 43590 Jesús – Tortosa Telèfon 977 580 978

Descripció

Els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències són centres públics i gratuïts d'atenció de les persones drogodependents.

Serveis de tots els centres ubicats a diferents comarques:

- Informació i orientació per a consumidors i familiars.

- Tractament individualitzat amb metges, psicòlegs, treballadors socials i diplomats en infermeria.

- Tractament amb grups de teràpia.

- Programa de Tractament amb Metadona.

- Programes de reducció de riscos i danys (intercanvi de xeringues, sexe segur, etc.).

- Coordinació i derivació a altres recursos de rehabilitació, reinserció i tractament.

- Programes de prevenció per a adults i joves.

A qui s’adreça

Avarca les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre

Via accés

Qui el gestiona

TORTOSA SALUT