Servei Prelaboral

Nom           

Servei Prelaboral

Definició

Es un servei que pretèn aconseguir mitjançant un programa de rehabilitació individual d’inserció laboral que la persona atesa adquireixi, recuperi i mantingui capacitats suficients per permetre-li la inserció i el manteniment el màxim de temps possible en una activitat laboral de suport al Centre Especial de Treball o en una activitat laboral ordinària.

Ubicació

Plaça de la Pau, 3-5, Amposta

Contacte (nom, telèfon)

Directora: Mª Josep Delor. Coordinadora: Maite Martínez Nadal

Tel. 977707216

Descripció

·         Analitzar la situació psicosocial de l’usuari i focalitzant les variables laborals.

·         Orientar professionalment i vocacionalment.

·         Potenciar la motivació i el desenvolupament professional.

·         Dissenyar un itinerari formatiu i suport a la formació.

·         Adquirir i millorar els habilitats socials en un context laboral.

·         Aprendre en la recerca de feina.

·         Inserir laboralment i oferir el suport en el manteniment en el lloc de treball.

·         Intervenir amb la família en el procés de rehabilitació laboral.

A qui s'adreça

Persones en edat laboral, preferentment entre 16 i 50 anys, amb alguns dels diagnòstics en la definició dels Trastorns Mentals Severs (TMS) amb possibilitats objectives d’inserció sociolaboral.

Via d'accés

CSMIJ i CSM

Qui el gestiona

Fundació Pere Mata