Unitat Rehabilitadora Per Infantil. URPI

Nom           

Unitat Rehabilitadora Per Infantil (URPI)

Definició


És la Unitat d’hospitalització d’aguts
 destinada a atendre als joves menors de 12 anys que presenten una situació de crisi en la qual no s’ha pogut aconseguir una millora o control dels símptomes a nivell dels altres recursos externs i que per la seva gravetat i risc requerèixen d’una contenció i intervencions intensives. Atén la població de referència de les comarques de l’Alt Camp i Conca de Barberà, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès i comarques de Les Terres de l’Ebre.

Ubicació

Dins de l'unitat pediàtrica de l'Hospital San Joan. Av. del Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reus. Tel. 977310300

Contacte (nom, telèfon)

Director mèdic:

Descripció

·         Avaluació i diagnòstic pluridimensional i interdisciplinari, amb un abordatge tan biològic, psicològic, com social necessari per assegurar una assistència de qualitat.

·         Tractament dels infantils d'acord amb els protocols adients segons la seva patologia. Emprarem des de tècniques farmacològiques com psicoterapèutiques individuals.

·         Atenció i suport a les famílies implicant-los de forma activa en el procés terapèutic de llur familiar.

·         Garantint en tot moment una informació comprensible, suficient i adient del diagnòstic, pronòstic i tractament.

·         Atenció d’infermeria: avaluació i atenció de cures amb un pla específic, integrat en el pla terapèutic individual.

·         Atenció social: Avaluació de la situació social i familiar del pacient, així com la consecució dels objectius proposats en aquest àmbit.

·         Atenció mèdica de l’estat general de salut.

·         Garantir la continuïtat assistencial mitjançant una coordinació periòdica amb la resta de dispositius, particularment amb els dispositius de la Xarxa de Salut Mental Infanto-Juvenil.

A qui s'adreça

Menors de 12 anys

Via d'accés

CSMIJ

Qui el gestiona

Institut Pere Mata