Presentació

La Taula de Salut Mental de les Terres de l'Ebre 

Les Taules de Salut Mental són un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu per promocionar l’atenció integral de la salut mental al territori. Requereixen d’uns principis que afavoreixin la participació activa dels seus membres, la presa de decisions basada en els punts en comú i dinàmiques que possibilitin un bon treball col·laboratiu. Una feina que es fa des d’un enfocament de salut mental comunitària, que contempla la concepció social de la salut.


La constitució de la Taula de Salut Mental a les Terres de l’Ebre es promou a principis del 2013 des de la Coordinadora d’entitats de Salut Mental de la demarcació de Tarragona-Terres de l’Ebre, i des de Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre. Sorgeix de la necessitat d’identificar quines són les necessitats del territori i d’afavorir l’aplicació de les polítiques públiques per a la millora de la salut mental de la nostra ciutadania. Es parteix de la premissa de potenciar al màxim la participació activa de les persones, els serveis i els recursos que d’alguna manera estan implicades en la salut mental del nostre territori.

Objectius

La Taula de Salut Mental a les Terres de l’Ebre persegueix aquests objectius generals:

 

·         Implicació i participació amb el compromís de tots els agents del territori de les Terres de l’Ebre.

·         Articular espais de treball a nivell local i de les 4 comarques.

·         Promoure activitats i línies d'intervenció específiques en cadascun dels municipis, adreçades a la prevenció dels trastorns mentals i les addiccions a nivell       comunitari.

·         Donar rellevància a la feina realitzada pels actors i professionals de la salut mental del territori.

·         Enfortir i potenciar el treball en xarxa i transversal i la coordinació de tots els agents implicats en salut mental del territori.

·         Potenciar l’empoderament de les persones amb experiència pròpia i les seves famílies.

Tot i això, cada any estableix uns objectius específics de durada anual o biennal, en el marc dels objectius generals.

Composició de la Taula

La Taula de Salut Mental a les Terres de l’Ebre està composta pels següents agents:

Entitats

·         Fundació Pere Mata

·         Fundació Pere Mata a les Terres de l'Ebre

·         Federació Salut Mental de Catalunya (SMC)

·         Coordinadora Salut Mental Tarragona - Terres de l'Ebre

·         Centre d'atenció i seguiment a les addiccions (CAS Tortosa) Tortosa Salut

·         Centre La Duna

·         Associació de Familiars de Malalts Mentals (AFMMTE)

·         Associació Trastorn Espectre Autista Terres de l'Ebre (ATEATE)

·         Associació d'Ajuda per la Hiperactivitat i el Dèficit d'Atenció de les Terres de l'Ebre (AHIDA Terres de l'Ebre)

 

Ajuntaments

·         Ajuntament d'Amposta

·         Ajuntament de Tortosa

·         Ajuntament de Móra d'Ebre

·         Ajuntament de Gandesa

 

Consells Comarcals

·         Consell Comarcal del Baix Ebre

·         Consell Comarcal del Montsià

·         Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

·         Consell Comarcal de la Terra Alta


Diputació de Tarragona


Generalitat de Catalunya

·         Departament de Salut. Serveis d'assistència primària de l'Institut Català de la Salut

·         Departament de Drets socials

·         Departament de Justícia

·         Departament d'Educació

·         Departament de Cultura

·         Departament d'Empresa i Coneixement

·         Departament d’Esports

Línies de treball

Treball de sensibilització i prevenció

Lluita contra l’estigma

Revisió de protocols i circuits

Grups de treball de casos complexos

Implicar i comprometre les administracions en l’aplicació de les solucions proposades

Funcionament

Els membres que constitueixen la Taula de Salut Mental a les Terres de l’Ebre es reuneixen dues vegades a l’any per tal de:

·         Identificar les necessitats

·         Marcar les prioritats

·         Definir els objectius específics i els grups per treball

·         Supervisar les propostes dels grups de treball

·         Vetllar pel compliment dels compromisos adquirits

La Taula designarà una Comissió Permanent que estarà formada per un màxim de 8 persones i que té com a funcions impulsar i dinamitzar els grups de treball específics i detectar nous objectius. Aquesta Comissió Permanent es reunirà amb una periodicitat bimestral.

Els grups de treball estaran formats per representants dels diferents agents implicats en el tema específic a desenvolupar, comptaran amb un referent de la Coordinadora i un de Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre i presentaran els continguts elaborats i les propostes a la Comissió Permanent. La periodicitat de les reunions serà la determinada per cadascun dels grups. 

Accions realitzades per la Taula de Salut Mental

En els anys que porta la Taula en funcionament, s’han realitzat diverses accions i activitats. En repassem algunes:

 

Posar les accions més recents:

-          Celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a les Terres de l'Ebre, diumenge 9 d'octubre de 2022.

-          Biblioteques i Salut Mentals, (conta contes).

-      Lectures a l'Aula.

-      Concursos de Relat i Cartell. 


·         2017: Realització de 7 sessions de conta contes a les diferents biblioteques de les Terres de l’Ebre (Tortosa, Amposta, Deltebre, Sant Carles de La Ràpita, Flix, Mora d’Ebre i Gandesa) amb la lectura del conte “Els dimarts, el meu tiet i els extraterrestres” i la realització posterior d’un taller sobre les emocions amb activitats de manualitats. 

  

·         2015: Estudi del transport a les Terres de l’Ebre amb l’objectiu de fer incidència política per detectar les carències que hi ha al territori de les Terres de l’Ebre i que poden afectar les persones amb problemes de salut mental que necessiten traslladar-se per poder assistir a serveis de caire sanitari o social.

 

·         2015: Accions de sensibilització, com ara xerrades a diversos col·lectius i organització d’actes lúdics i participatius, i incidència amb els mitjans de comunicació (premsa, ràdio i xarxes socials). 

Què és la Salut Mental?

La salut mental és un estat de benestar mental que permet a les persones fer front als moments d'estrès de la vida, desenvolupar totes les seves habilitats, poder aprendre i treballar adequadament i contribuir a millorar la seva comunitat. 

La salut mental és, a més, un dret humà fonamental. I un element essencial per al desenvolupament personal, comunitari i socioeconòmic.

Més informació sobre les Taules de Salut Mental d’arreu de Catalunya

Per a més informació sobre les Taules de Salut Mental, podeu consultar el web de Salut Mental Catalunya on trobareu el mapa de les Taules existents actualment, i informació i materials d’interès relacionats:

https://www.salutmental.org/que-fem/defensa-de-drets-smc/taules-de-salut-mental/