Servei Especialitzat en Salud Mental i Discapacitat Intel·lectual. SESM-DI

Definició

És un Servei ambulatori Especialitzat en Salut Mental per a persones amb Discapacitat Intel·lectual.

Ubicació

SESM-DI Reus: 

·          A Reus.  C/ Ricard Artiga i Espluga, 3-5 local 3.   Tel. 977 34 13 67

·          A Tortosa.  Carrer Arnes 27.  Telèfon: 977502382. Coordinadora: Dra. Anna Belén Castellà

Descripció

·          En relació a la persona: avaluació, diagnòstic i tractament integral.

·          En relació a la família: informació, orientació i suport.

·          En relació als serveis:

Formació als professionals tant de la xarxa sanitària com de la xarxa social per millorar la prevenció, la detecció i l'abordatge dels trastorns de salut mental en persones amb DI.

Coordinació de casos entre els serveis implicats i coordinacions territorials establertes i periòdiques (GED, CTIC, taula territorial, etc.)

Coordinació del Grup d'estudi i derivació (GED), encarregat en cada regió sanitària (participa la xarxa sanitària i social) d'avaluar les necessitats de les persones amb DI que presenten trastorns mentals o de conducta greus, centralitza les demandes, gestiona les llistes de espera i presa de decisions de derivació dels casos en funció del recurs necessari més idoni.

A qui s'adreça

A tota la població amb un diagnòstic de Salut Mental i una Discapacitat Intel.lectual.

Via d'accés

CSMIJ,  CSM, pediatria, metge de capçalera, servei d'urgències.

Qui el gestiona

Fundació Pere Mata

Institut Pere Mata de Reus