Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil. CSMIJ

Definició

És un servei bàsic d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental, dirigit a les persones, menors de 18 anys, que presenten un transtorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l’àmbit dels serveis d’Atenció Primària de Salut.

Ubicació

CSMIJ Tortosa:  Carrer Arnes 27, Tortosa  Telèfon: 977 502 382

CSMIJ Amposta:  Carrer Amèrica, núm.15. Amposta.  Telèfon: 977 704 381

CSMIJ Móra d'Ebre:  Carrer  Benet i Messeguer, s/n. Móra d'Ebre.  Telèfon: 977401604

Descripció

·          Donar resposta als problemes de salut mental de la població menor de 18 anys, a nivell de prevenció, diagnòstic i tractament.

·          Resolució terapèutica multidisciplinar.

·          Atenció a les famílies.

·          Suport a l’Atenció Primària i resta d’equipaments sanitaris i no sanitaris que intervenen en els processos de Salut Mental.

·          Disposar de mecanismes per a la detecció de la població de risc dins del seu àmbit d’actuació.

·          Garantir la continuïtat assistencial mitjançant la seva articulació amb la resta de serveis sanitaris i no sanitaris .


A qui s'adreça

A menors de 18 anys


Via d'accés

Derivació per part del/de la pediatre/a o del metge de família.

Infermera del Programa Salut i Escola.

Tècnics d’equips especialitzats en infància i adolescència: EAIA i DGAIA, CDIAPS, EAP.


Qui el gestiona

Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre

Director mèdic: Dr. Antoni Coello Segura

Coordinadora: Dra. Anna Belén Castellà Culvi