Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil. CSMIJ

Definició

És un servei bàsic d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental, dirigit a les persones, menors de 18 anys, que presenten un transtorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l’àmbit dels serveis d’Atenció Primària de Salut.

Ubicació

CSMIJ Tortosa: Carrer Arnes 27, Tortosa Telèfon: 977 502 382

CSMIJ Amposta: Carrer Amèrica, núm.15. Amposta. Telèfon: 977 704 381

CSMIJ Móra d'Ebre: Carrer Benet i Messeguer, s/n. Móra d'Ebre. Telèfon: 977401604

Contacte

Directora Mèdica o coordinadora

Descripció

· Donar resposta als problemes de salut mental de la població menor de 18 anys, a nivell de prevenció, diagnòstic i tractament.

· Resolució terapèutica multidisciplinar.

· Atenció a les famílies.

· Suport a l’Atenció Primària i resta d’equipaments sanitaris i no sanitaris que intervenen en els processos de Salut Mental.

· Disposar de mecanismes per a la detecció de la població de risc dins del seu àmbit d’actuació.

· Garantir la continuïtat assistencial mitjançant la seva articulació amb la resta de serveis sanitaris i no sanitaris .


A qui s'adreça

A menors de 18 anys


Via d'accés

Derivació per part del/de la pediatre/a o del metge de família.

Infermera del Programa Salut i Escola.

Tècnics d’equips especialitzats en infància i adolescència: EAIA i DGAIA, CDIAPS, EAP.


Qui el gestiona

Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre