Club Social Terres de l'Ebre 

a Amposta

FacebookInstagramTwitterYouTube

Associació de Familiars de Malats Mentals de les Terres de l'Ebre

És una entitat social sense ànim de lucre que representa les 4 comarques de l'Ebre, creada l'any 1998 per un grup de familiars de persones afectades per algun transtorn mental.

L'objectiu principal dels fundadors va ser vetllar pels drets d'aquestes persones afectades i les seves famílies per tal de cobrir les seves necessitats.

Per aquest motiu, des d'aquesta associació neix la iniciativa de la creació del Club Social, un espai de lleure i trobada per a persones amb problemàtica de Salut Mental.

Objectius

Activitats

Es treballen diferents tipus d'activitats:

Es tracta d'activitats molt flexibles i variables que s'aniran adaptant i modificant en funció de les necessitats i característiques individuals dels ususaris.

Definició del serveis

El Club Social és un servei especialitzat adreçat a persones amb transtorn mental que tene dificultats en la seva inclusió social i comunitària

Aquest servei té com a finalitat fomentar el manteniment dels vincles afectius i de relació amb l'entorn, i generar espais que possibilitin l'adquisició d'habilitats i competències personals mitjançant l'ocupació significativa del temps lliure.