Servei Prelaboral

Es un servei que pretèn aconseguir mitjançant un programa de rehabilitació individual d’inserció laboral que la persona atesa adquireixi, recuperi i mantingui capacitats suficients per permetre-li la inserció i el manteniment el màxim de temps possible en una activitat laboral de suport al Centre Especial de Treball o en una activitat laboral ordinària .

Ubicació

Plaça de la Pau, 3-5, Amposta

Contacte (nom, telèfon)

Directora:

Coordinadora:

Tel. 977707216

Descripció

· Analitzar la situació psicosocial de l’usuari i focalitzant les variables laborals.

· Orientar professionalment i vocacionalment.

· Potenciar la motivació i el desenvolupament professional.

· Dissenyar un itinerari formatiu i suport a la formació.

· Adquirir i millorar els habilitats socials en un context laboral.

· Aprendre en la recerca de feina.

· Inserir laboralment i oferir el suport en el manteniment en el lloc de treball.

· Intervenir amb la família en el procés de rehabilitació laboral.

A qui s'adreça

Persones en edat laboral, preferentment entre 16 i 50 anys, amb alguns dels diagnòstics en la definició dels Trastorns Mentals Severs (TMS) amb possibilitats objectives d’inserció sociolaboral.

Via d'accés

CSMIJ i CSM

Qui el gestiona

Fundació Pere Mata