Hospital de Dia Infanto-Juvenil. HDIJ

Definició

El HDIJ és un dispositiu assistencial d’hospitalització parcial de la xarxa sanitària pública que està destinada a proporcionar atenció especialitzada als adolescents amb problemes de salut mental en les situacions de crisis.

Ubicació

Carrer Comerç cantonada Rambla Pompeu Fabra 46-50 de Tortosa. Tel. 977 504 303

Contacte (nom, telèfon)

Directora Mèdica

Descripció

25 places

· Tractament de processos de trencament de l’adolescent en la seva adaptació familiar, escolar i social que comporten crisis agudes

· Elaboració dels esdeveniments traumàtics

· Adaptació als canvis del funcionament personal i social que poden comportar la irrupció de la psicosis en la vida de l’individu

· Contenció de la ideació autolítica i el control del risc autolític

· Observació dels casos complexes on el component familiar i social emmascaren el quadre individual

· Atenció a la població adolescent que després d’una hospitalització total necessiten un programa de reinserció social i escolar

A qui s'adreça

Menors de 18 anys, preferentment de 12 a 17 anys

Via d'accés

CSMIJ, UCA i URPI

Qui el gestiona

Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre