Unitat Rehabilitadora Per Infantil. URPI

És la Unitat d’hospitalització d’aguts  destinada a atendre als joves menors de 12 anys que presenten una situació de crisi en la qual no s’ha pogut aconseguir una millora o control dels símptomes a nivell dels altres recursos externs i que per la seva gravetat i risc requerèixen d’una contenció i intervencions intensives. Atén la població de referència de les comarques de l’Alt Camp i Conca de Barberà, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès i comarques de Les Terres de l’Ebre.

Ubicació

Dins de l'unitat pediàtrica de l'Hospital San Joan.  Av. del Dr. Josep Laporte, 2, 43204 Reu s. Tel. 977310300

Contacte (nom, telèfon)

Director mèdic:

Descripció

·          Avaluació i diagnòstic pluridimensional i interdisciplinari, amb un abordatge tan biològic, psicològic, com social necessari per assegurar una assistència de qualitat.

·          Tractament dels infantils d'acord amb els protocols adients segons la seva patologia. Emprarem des de tècniques farmacològiques com psicoterapèutiques individuals.

·          Atenció i suport a les famílies implicant-los de forma activa en el procés terapèutic de llur familiar.

·          Garantint en tot moment una informació comprensible, suficient i adient del diagnòstic, pronòstic i tractament.

·          Atenció d’infermeria: avaluació i atenció de cures amb un pla específic, integrat en el pla terapèutic individual.

·          Atenció social: Avaluació de la situació social i familiar del pacient, així com la consecució dels objectius proposats en aquest àmbit.

·          Atenció mèdica de l’estat general de salut.

·          Garantir la continuïtat assistencial mitjançant una coordinació periòdica amb la resta de dispositius, particularment amb els dispositius de la Xarxa de Salut Mental Infanto-Juvenil.

A qui s'adreça

Menors de 12 anys

Via d'accés

CSMIJ

Qui el gestiona

Institut Pere Mata