Ajuda per l’hiperactivitat i dèficit d’atenció Terres de l’Ebre - AIDA-TTE

Associació sense ànim de lucre de afectats i familiars TDAH

Ubicació

Amposta -. Avinguda Catalunya 103-109

Tortosa - Plaça Mossen Ovidi Tobias

Contacte (nom, telèfon i pàgina web)

AHIDA-TTE

635448575

www.ahida.org

ahida-tte@hotmail.com

Descripció

’Associació que te comm a objectiu millorar la qualitat de vida dels afectats i de les seves famílies. El projecte global s’emmarca en base a tres grans objectius :

Acolliment a les famílies afectades.

Oferim orientació, informació, derivació, formació i grups d’autoajuda , tallers i xerrades especifiques

Treball amb l’Administració i les Institucions Públiques.

Especialment en les àrees de Benestar i Familia, Sanitat, Educació i Justícia, per sensibilitzar i aconseguir recursos públics per millorar la qualitat de vida dels afectats i de les seves famílies.

Col·laborar amb professionals

I amb altres associacions o entitats (públiques o privades) que tinguin com objectiu l’estudi científic, educatiu o social del TDAH i que afavoreixin el seu coneixement, difusió i impacte

A qui s’adreça

Afectats i familiars d’afectats de Transtorn per deficit d’atenció

Via accés

Directa

Qui el  gestiona

Junta de pares i mares