Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre

TwitterInstagramFacebookYouTube

QUÈ ÉS?

És una entitat social que representa les 4 comarques de les Terres de l'Ebre, creada a l'any 1998.E

OBJETIUS

ACTIVITATSADREÇA

C/ Lleida, 1 , baixos - 43540, La Ràpita

Telèfon fitxe: 977-74-45-10  Mòbil: 640-622-121

E-mail: associaciofamiliarsebre@hotmail.es  /  afmmte@gmail.com

www.afmmebre.org