Centre d'Atenció i Seguiment a les addiccions (CAS Tortosa) Tortosa Salut

Els Centres d’Atenció i Seguiment a les drogodependències estan especialitzats en el tractament de les addiccions.


Ubicació

Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa


Contacte (nom, telèfon i pàgina web)

Mossen Valls, 1  43590 Jesús – Tortosa  Telèfon 977 580 978


Descripció

El centre d'atenció i seguiment a les addiccions és un centre públic i gratuït d'atenció a les persones que presenten problemes d'addicció.


Serveis de tots els centres ubicats a diferents comarques

- Informació i orientació per a consumidors i familiars.

- Tractament individualitzat amb metges, psicòlegs, treballadors socials i diplomats en infermeria.

- Tractament amb grups de teràpia.

- Programa de Tractament amb Metadona.

- Programes de reducció de riscos i danys (intercanvi de xeringues, sexe segur, etc.).

- Coordinació i derivació a altres recursos de rehabilitació, reinserció i tractament.

- Programes de prevenció per a adults i joves.


 A qui s’adreça

Avarca les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre

Via accés

Iniciativa pròpia, derivat per professionals d'atenció primària de salut, per diferents especialistes, per CSM, per Serveis Socials.

Qui el  gestiona

TORTOSA SALUT