Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDiAP)

Definició

Conjunt d’intervencions diagnòstiques i terapèutiques adreçades als infants que presenten retard o trastorn del desenvolupament psíquic, motriu o sensorial de qualsevol etiologia i que es poden produir en la primera infància.

Ubicació

Baix Ebre

CDIAP – Verge de la Cinta-Tortosa.  Tel.: 977 446 832. 

CDIAP- Baix Ebre- Deltebre.  Tel.: 977 446 832


Montsià

CDIAP- Montsià - Amposta.  Tel.: 977 706 341

CDIAP – La Sènia.  Telf: 977 706 341

CDIAP – Sant Carles de la Ràpita.  Telf: 977 706 341

 

Ribera d’Ebre

CDIAP-JONC- Móra d’Ebre.  Telf: 977 403 080


Descripció

Els objectius dels CDIAP són:

·          Atendre la població infantil des del naixement i com a màxim fins que compleixin sis anys, sempre que no tingui garantida la continuïtat assistencial.

·          Participar en la coordinació de les actuacions (detecció i prevenció) que es porten a terme en aquesta franja d'edat.

·          Participar en els projectes de coordinació i cooperació interdepartamental.

·          Assegurar equips interdisciplinaris experts en desenvolupament infantil.

·          Garantir el treball individualitzat i la continuïtat assistencial.

Per assolir el seus objectius, els CDIAP exerceixen les següents funcions:

·          Avaluació global de la problemàtica de l'infant i la seva família (diagnòstic).

·          Informació, orientació, suport i assessorament a la família.

·          Atenció terapèutica a l'infant de forma individualitzada.

·          Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.

·          Seguiment de l'evolució de l'infant.

·          Col·laboració dels programes de prevenció i detecció.

·          Tasques de recerca,docència i formació

A qui s’adreça

 ·          Infants de 0 a 6 anys amb dificultats en el desenvolupament que poden ser:

1.     motrius, sensorials, cognitives

2.     trastorns de personalitat i/o de conducta

3.     dificultats transitòries en els hàbits del son

4.     alteracions en l’àrea alimentària

5.     alteracions en el control d’esfínters..entre altres

6.     A les famílies i persones que tenen contacte directe i habitual amb l’infant

·          Es prioritza l'atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, sens perjudici del caràcter universal dels serveis d'atenció precoç.

·          Tenen  quatre àmbits d’intervenció:

1.     L’infant i la seva família com a unitat de desenvolupament

2.     La família

3.     L’entorn en què es desenvolupa l’infant

4.      La societat

Via accés

Directa i/o derivada per altres serveis ( serveis educatius, de salut...)

Qui el gestiona

Gestionats per entitats mitjançant convenis. Dirigits pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies