Servei de Rehabilitació Comunitària. SRC

Definició

És un dispositiu assistencial, en règim comunitari, destinat a donar atenció rehabilitadora i de reinserció psicosocial, a persones majors de 16 anys amb Trastorn Mental Greu i a donar suport a les seves famílies.

Ubicació

· SRC Tortosa. Carrer Paüls, 7-9. Telèfon: 977503954

· SRC Amposta. Carrer Saragossa, 26-38. Telèfon: 977707497

Contacte

Directora Mèdica: Cristina Vila Giner

Descripció

· Donar resposta a les necessitats de tractament rehabilitador a les persones amb TMG

· La rehabilitació psicosocial

· La reinserció social-comunitària

· La reinserció laboral

· El suport i assessorament a les famílies

· Potenciar la coordinació entre els diferents recursos de la xarxa assistencial

· Promoure la rehabilitació i reinserció psicosocial en l’àmbit comunitari (inserció laboral, formativa, ocupacional...), minimitzant el nivell de deteriorament en relació a la pròpia evolució de la malaltia.

A qui s'adreça

A majors de 16 anys

Via d'accés

CSMIJ

Qui el gestiona

Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre