Servei de Rehabilitació Comunitària. SRC

Definició

És un dispositiu assistencial, en règim comunitari, destinat a donar atenció rehabilitadora i de reinserció psicosocial, a persones majors de 16 anys amb Trastorn Mental Greu i a donar suport a les seves famílies.

Ubicació

Descripció

A qui s'adreça

A majors de 16  anys

Via d'accés

CSMIJ

Qui el gestiona

Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre

Director mèdic: Dr. Antoni Coello Segura

Coordinadora: Dra. Cristina Vila Giner