Servei d'Urgències

Definició

La unitat d'Urgències de les Terres de l'Ebre presta atenció a les urgències en Salut Mental dispensada a la població de les comarques de Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta

Ubicació

· UPTE Amposta. Carrer Amèrica, núm.15. Amposta. Telèfon: 977704381


Contacte (nom, telèfon)

Directora mèdica

Descripció

· Atendre les demandes d’atenció psiquiàtrica urgent les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

· Realitzar una primera orientació diagnòstica i un primer tractament de les situacions de crisi, així com la seva posterior derivació al servei del circuit assistencial més adient.

· Detectar la presència d’una problemàtica rellevant i l’existència de situacions clíniques amb alt risc d’auto i heteroagressivitat, així com l’avaluació del cas, tant des del punt de vista psicopatològic, somàtic, com social del pacient.

A qui s'adreça

Persones que presenten una situació de crisis vital de causa psiquiàtrica percebuda com a pertorbadora o amenaçadora per al propi individu, la família o altres elements socials.

Via d'accés

Població de les Terres de l'Ebre

Qui el gestiona

Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre